Om du ska skriva högskoleprovet den 21 oktober finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva på gamla prov, repetera matematik och läsa mycket.

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och ska så rättvist som möjligt visa vilka förutsättningar du har att klara universitets- och högskolestudier.

Eftersom innehållet i provet är så brett kan du inte läsa på som inför ett vanligt prov. För att få en hög poäng måste du vara allsidig. Ändå kan du förbereda dig.

Du behöver inte köpa material

Det finns företag och webbplatser som säljer både övningsprov och böcker om högskoleprovet. Vill du vara säker på att inte betala för sådant som Universitets- och högskolerådet erbjuder gratis, använd dig av de övningsprov och tips som finns här på Studera.nu. Om du ändå köper material och blir oenig med företaget så ska du vända dig till din kommuns konsumentvägledare.

Gör provet mer än en gång

Det kan vara värt att göra provet mer än en gång. De flesta får ett bättre resultat när de gör provet för andra gången.

Öva på gamla prov

Ett sätt att förbereda sig är att gå igenom och öva på gamla högskoleprov för att se hur de är uppbyggda. Här på studera.nu kan du också göra interaktiva högskoleprov. Ett sätt kan vara att skriva provet som om det vore en riktig provdag. Läs anvisningarna och kolla hur svarshäftet ser ut.
Öva på gamla prov inför högskoleprovet

Anvisningar och svarshäfte

Anvisningar kvantitativ del som pdf
Anvisningar verbal del som pdf
Svarshäfte som pdf

Rätt sätt att fylla i personnummer eller födelsenummer i svarshäftet

Om du har svenskt personnummer så ska du i svarshäftet skriva in år, månad, dag och de fyra sista siffrorna samt fylla i markeringar under varje siffra i personnumret.

Om du saknar svenskt personnummer så ska du i svarshäftet skriva in år, månad och dag när du är född samt fylla i markeringar under varje siffra i födelsedatumet. Det är på samma rader som för personnummer men de fyra sista ska lämnas tomma. Sedan gör du en markering i rutan ”Markera i denna ruta om du saknar svenskt personnummer”.

Du måste också komma ihåg ditt svarshäftesnummer om du vill få ut ditt högskoleprovsresultat.

Kom ihåg att den legitimation du använder på provdagen är den som gäller.

Bli bättre på det som provet mäter

För att få ett bättre resultat på högskoleprovet och förbättra dina chanser att komma in på din drömutbildning finns det egentligen bara en väg att gå. Du måste bli bättre på det som högskoleprovet mäter. Erfarenheter från jobb eller fritidsintresse kan öka din förmåga på något eller några av provets olika delar.

Läs mycket

Du kan höja ditt resultat genom att läsa mer fack- och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter, både på svenska och engelska.

Viktigt att öva på matematik

Plocka fram dina gamla matematikböcker från högstadiet och gymnasiet. Den teoretiska svårighetsgraden för de matematiska uppgifterna ligger på gymnasiets Matematik A i det gamla systemet eller Matematik 1b i GY 2011.

Webbplatsen matteboken.se har både övningar och filmer för dig som vill repetera eller lära dig mer matematik.
www.matteboken.se

Träna på diagram och tabeller

Det kan vara bra att träna på att avläsa diagram och tabeller. En genomskinlig linjal underlättar att följa skalor och rader.

Utbildning ger bättre resultat

Genom att utbilda dig inom till exempel komvux eller folkhögskola får du också ett högre resultat på högskoleprovet. Det är inget konstigt med det — högskoleprovet mäter din studiefärdighet, något som du tränar och förbättrar när du utbildar dig.

Sidan uppdaterades 2018-09-18