Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning ergonomi

Stockholm före Stockholm

x Ta bort x Ta bort
Lärosäte Karolinska institutet Stockholms universitet
Start HT 2019 period 1 HT 2019 period 1
Antal HP 60.0hp
(2 år)
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk Svenska Svenska
Studieform Distans På plats
Studietakt 50% 50%
Ort Solna Stockholm
Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden
Om utbildningen Om utbildningen Om utbildningen
Examen Magisterexamen
Nivå program, Endast avancerad kurs, Endast grundnivå
Behörighet Grundläggande behörighet.
Anmälningskod ki-21001 su-15811
Antagningsstatistik Antagningsstatistik Antagningsstatistik
Om lärosätet Om Karolinska institutet Om Stockholms universitet
Utbildningstillfällets hemsida Om tillfället Om tillfället
Till antagning.se Till antagning.se Till antagning.se