Du som har en högskoleexamen från ett annat land kan komplettera din utbildning i Sverige. Det ger dig utökad kunskap för att jobba inom ditt yrke i Sverige.

Du som har en avklarad högskole- eller universitetsexamen från ett annat land än Sverige kan komplettera din utbildning. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom yrket i Sverige.

Hitta kompletterande utbildningar

På Studera.nu, funktionen Hitta och jämför utbildningar och på Antagning.se finns flera utbildningar som hjälper dig att bygga på din utländska utbildning med kunskap du behöver för att jobba i Sverige. Nedan finns länkar och utsökningar till ett antal utbildningar. Fler utbildningar och fler platser kan tillkomma så håll utkik på den här sidan.

Tips till dig som själv vill göra utsökningar i funktionen Hitta och jämför utbildning och på Antagning.se är att använda sökordet kompletterande.  

Information om utbildningarna finns även på engelska. Information in English.

Anmälan till utbildningar som startar höstterminen 2020 öppnar den 16 mars.

Utbildningarna ger rätt till studiemedel och är 1-2 år långa.

Vad är reglerade yrken?

För en del yrkesgrupper finns det kompletterande utbildningar som leder till antingen ett certifikat/intyg eller en svensk examen.

Inom reglerade yrken leder den kompletterande utbildningen till auktorisation/legitimation.

Vilka yrken är reglerade?

Apotekare, 70 högskolepoäng

Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Arkitekt, 60 - 120 högskolepoäng

Om du har en utländsk arkitektutbildning kan du komplettera med en utbildning på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och på Chalmers. Undervisningen sker på helfart i två år på KTH och ett år på Chalmers. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info på Hitta och jämför utbildningar

Aspirantutbildning, 60 - 120 högskolepoäng

Aspirantutbildningen är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land.  Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Malmö högskola,  Allmän inriktning och Förvaltningsinriktning 120 högskolepoäng

Linköpings universitet, 60 högskolepoäng

Mer info i Hitta och jämför utbildningar 

Barnmorska, 60 högskolepoäng

Utbildningen vänder sig till dig som har en barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver kompletteras för att du ska kunna söka svensk barnmorskelegitimation. I utbildningen, som sker på Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info på KIs webbplats

Biomedicinska analytiker, 90 högskolepoäng

Om du har en utländsk examen som biomedicinsk analytiker kan du komplettera din utbildning för att ha möjlighet att erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad. Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Ekonom, 60 högskolepoäng

Om du har en utländsk ekonomexamen kan komplettera med utbildning på Mälardalens högskola. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Fysioterapeuter, 60 högskolepoäng

Du som har en fysioterapeututbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz kan komplettera din utbildning för att kunna söka svensk fysioterapeutlegitimation. I utbildningen som ges av Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info på KIs webbplats

Ingenjörer, 60 eller 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk ingenjörsexamen kan komplettera med utbildning på Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet eller Chalmers (60 högskolepoäng). Undervisningen sker på helfart i ett (60 hp) alternativt två (120 hp) år och undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Jurist, 120 högskolepoäng

Om du har en utländsk juristexamen kan du komplettera med utbildning på Stockholms universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Läkare, 60 eller 120 högskolepoäng 

Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet eller Karolinska institutet (60 högskolepoäng). På Umeå universitet finns också en utbildning som ges på på helfart i två år och distans (120 högskolepoäng).  Undervisningsspråket på alla utbildningarna är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Lärare, 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk lärarexamen kan komplettera med utbildning på Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info på Stockholms universitet

Tandläkare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Malmö universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Pedagog i kulturskolan, 90 högskolepoäng

Från och med höstterminen 2019 erbjuder sex högskolor en ny utbildning i pedagogik för den som har en konstnärlig kompetens och som vill arbeta i kulturskolan. Du som har en utländsk högskolexamen i ett konstnärligt ämne kan komplettera med hela eller delar av utbildningen för att undervisa i musik- och kulturskola. Undervisningsspråket är svenska. 

Se några exempel i Hitta och jämför utbildning

Läs mer under Pedagog i kulturskolan

Psykolog 90 eller 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk psykologexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Umeå universitet (90 högskolepoäng). Men också på Uppsala universitet (120 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Sjuksköterska, 60 högskolepoäng

Utbildningen vänder sig till dig som har ett beslut från Socialstyrelsen om att delta i ett kompletteringsprogram för sjuksköterskor med en examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz.  Den ges på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Gävle. Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

Socionom-socialt arbete, 90 eller 120 högskolepoäng

Om du studerat vid ett utländskt lärosäte och har en fil.kand inom socialt arbete eller motsvarande kan du komplettera din utbildning. Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö högskola erbjuder denna utbildning.  På Umeå universitet finns också en utbildning som ges på på helfart i två år (120 högskolepoäng).Undervisningen sker på svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar 

Systemvetare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk systemvetarexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Högskolan Dalarna. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Hitta och jämför utbildningar

 

Sidan uppdaterades 2020-01-29