Du som har en högskoleexamen från utlandet kan komplettera din utbildning i Sverige. Det ger dig utökad kunskap för att jobba inom ditt yrke i Sverige.

Personer med en avklarad högskole- eller universitetsexamen i utlandet kan komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige.

Hitta kompletterande utbildningar

På Studera.nu, funktionen Hitta och jämför utbildning och på Antagning.se finns flera utbildningar som hjälper en person att bygga på sin utländska utbildning med kunskap den behöver för att jobba i Sverige. Fler utbildningar och fler platser kan tillkomma så håll utkik på denna sida. 

Information om utbildningarna finns även på engelska. Information in English.

Anmälan till utbildningar som startar vårterminen 2018 stängde den 16 oktober.

Utbildningarna ger rätt till studiemedel och är 1-2 år långa.

Vad är reglerade yrken?

För en del  yrkesgrupper finns det kompletterande utbildningar som leder till antingen ett certifikat/intyg eller en svensk examen.

Inom reglerade yrken leder den kompletterande utbildningen till auktorisation/legitimation.

Vilka yrken är reglerade?

Apotekare, 70 högskolepoäng

Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Arkitekt, 120 högskolepoäng

Om du har en utländsk arkitektutbildning kan du komplettera med en utbildning på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och på Chalmers. Undervisningen sker på helfart i två år och undervisningsspråket är svenska.

Mer information på KTH

Aspirantutbildning, 60 - 120 högskolepoäng

Aspirantutbildningen är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land.  Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Malmö högskola,  Allmän inriktning och Förvaltningsinriktning 120 högskolepoäng

Linköpings universitet, 60 högskolepoäng

Mer info i Jämför utbildning

 

Barnmorska, 60 högskolepoäng

Utbildningen vänder sig till dig som har en barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver kompletteras för att du ska kunna söka svensk barnmorskelegitimation. I utbildningen, som sker på Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info på Antagning.se

Biomedicinska analytiker, 90 högskolepoäng

Om du har en utländsk examen som biomedicinsk analytiker kan du komplettera din utbildning för att ha möjlighet att erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker via Socialstyrelsen. Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad. Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info på Jämför utbildning

Ekonom, 60 högskolepoäng

Om du har en utländsk ekonomexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet, Högskolan i Dalarna och Mälardalens högskola. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Fysioterapeuter, 60 högskolepoäng

Du som har en fysioterapeututbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz kan komplettera din utbildning för att kunna söka svensk fysioterapeutlegitimation. I utbildningen som ges av Karolinska Institutet ingår både teoretiska och verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info på Antagning.se

Ingenjörer, 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk ingenjörsexamen kan komplettera med utbildning på Kungliga tekniska högskolan (KTH), Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet. Undervisningen sker på helfart i två år och undervisningsspråket är svenska.

Mer info på KTH

Jurist, 120 högskolepoäng

Om du har en utländsk juristexamen kan du komplettera med utbildning på Stockholms universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Läkare, 60 högskolepoäng 

Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Linköpings universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Lärare, 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk lärarexamen kan komplettera med utbildning på Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info på Stockholms universitet

Tandläkare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Psykolog 90 eller 120 högskolepoäng

Du som har en utländsk psykologexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Umeå Universitet (90 högskolepoäng). Men också på Uppsala universitet (120 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

Sjuksköterska, 60 högskolepoäng

Utbildningen vänder sig till dig som har ett beslut från Socialstyrelsen om att delta i ett kompletteringsprogram för sjuksköterskor med en examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz.  Den ges på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Gävle. Undervisningsspråket är svenska. 

Mer info på Antagning.se

Socionom, 90 högskolepoäng

Om du studerat vid ett utländskt lärosäte och har en fil.kand inom socialt arbete eller motsvarande kan du komplettera din utbildning. Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö högskola erbjuder denna utbildning. Undervisningen sker på svenska. 

Mer info på Göteborgs universitet. 

Systemvetare, 60 högskolepoäng

Du som har en utländsk systemvetarexamen kan komplettera med utbildning på Lunds universitet och Högskolan Dalarna. Undervisningsspråket är svenska.

Mer info i Jämför utbildning

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2018-01-22