Adress:

Box 5626
114 86 Stockholm

Telefon:
08-120 537 00
Webbplats:
Gymnastik- och idrottshögskolan