Adress:

Box 5626
114 86 Stockholm

Telefon: 08-120 537 00
E-post: registrator@gih.se
Webbplats: http://www.gih.se
Gymnastik- och idrottshögskolan