Adress:

501 90 Borås

Telefon:

033-435 40 00

Webbplats: https://www.hb.se
Högskolan i Borås