Adress:

171 77 Stockholm

Telefon:

08-524 800 00

Webbplats: https://ki.se/
Karolinska institutet