Adress:

Box 24045
104 50 Stockholm

Telefon:

08-494 000 00

Stockholms konstnärliga högskola