Adress:

100 44 Stockholm

Telefon:

08-790 60 00

Webbplats: https://www.kth.se
Kungl. Tekniska högskolan