Adress:

Box 5626
114 86 Stockholm

Telefon:

08-120 537 00

Webbplats: https://www.gih.se/
Gymnastik- och idrottshögskolan