Adress:

Box 1623
701 16 Örebro

Telefon:

019-30 77 50

Akademi för Ledarskap och Teologi