Adress:

501 90 Borås

Telefon: 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se
Webbplats: https://www.hb.se
Högskolan i Borås