Adress:

171 77 Stockholm

Telefon:
08-524 800 00
Webbplats:
Karolinska institutet