Adress:

100 44 Stockholm

Telefon: 08-790 60 00
E-post: registrator@kth.se
Webbplats: https://www.kth.se
Kungl. Tekniska högskolan