Adress:

100 44 Stockholm

Telefon:
08-790 60 00
Webbplats:
Kungl. Tekniska högskolan