Adress:

Box 16315
103 26 Stockholm

Telefon:
08-614 40 00
E-post:
Webbplats:
Kung. Konsthögskolan