Adress:

Box 27711
115 91 Stockholm

Telefon:
08-16 18 00
E-post:
Webbplats:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm