Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Genomsnittslön

År 2018 var den genomsnittliga månadslönen 34 600 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 36 500 kronor och för kvinnor 32 600 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 24 000 26 700
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 26 400 30 500
Gymnasial utbildning, högst 2 år 29 100 33 300
Gymnasial utbildning, 3 år 28 400 32 400
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 32 600 38 300
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 38 500 46 300
Forskarutbildning 50 600 56 000

SCB:s lönestatistik

Etablering på arbetsmarknaden

Anställningens relevans mäts i viss mån i den så kallade etableringsrapporten, som Universitetskanslersämbetet gör ungefär vartannat år. I den rapporten räknas den som etablerad som i november månad, ett till ett och ett halvt år efter examen, det senaste året haft förvärvsarbete, inkomster över en viss gräns, inte flyttat utomlands eller under året haft perioder av arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. Med generell examen menas exempelvis kandidat och masterexamen. Yrkesexamen får du som till exempel som lärare, läkare, tandläkare, bibliotekarie och ingenjör.

De senaste etableringsrapporterna hittar du på UKÄ:s webbplats.

Var finns jobben?

De som har det lättast att få jobb av de yrkesutbildade är bland annat lärare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, tandläkare och sjuksköterskor.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns fliken "Arbetsmarknaden" som berättar mer om arbetsmarknaden för olika områden.

Till Hitta och jämför utbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför ett temaprojekt inom kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning och arbetsmarknad. Projektet påbörjades i januari 2019 och pågår till slutet av 2020.

Till UKÄs temaprojekt och relaterade rapporter.

Utbildning ger andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

Sidan uppdaterades 2020-01-29