Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Genomsnittslön

År 2017 var den genomsnittliga månadslönen 33 700 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 35 700 kronor och för kvinnor 31 700 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 23 900 25 900
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 25 900 29 900
Gymnasial utbildning, högst 2 år 28 200 32 400
Gymnasial utbildning, 3 år 27 700 31 500
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 31 900 37 600
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 37 400 45 300
Forskarutbildning 49 300 54 900

 

SCB:s lönestatistik

Lättare att få jobb med en utbildning

Det är generellt sett lättare att få jobb om du har en akademisk utbildning. Det visar bland annat statistik från SCB.

Av de som enbart läst på gymnasiet var 7,7 procent arbetslösa i november 2012. Av de som läst vidare, huvudsakligen på högskola, låg motsvarande siffra på 4,8 procent. Mellan 2000 och 2010 ökade antalet eftergymnasialt utbildade med 440 000 personer enligt SCB:s Trender och prognoser 2011.

SCB:s arbetskraftsundersökningar

Etablering på arbetsmarknaden

Anställningens relevans mäts i viss mån i den så kallade etableringsrapporten, som Universitetskanslersämbetet gör ungefär vartannat år. I den rapporten räknas den som etablerad som i november månad, ett till ett och ett halvt år efter examen, det senaste året haft förvärvsarbete, inkomster över en viss gräns, inte flyttat utomlands eller under året haft perioder av arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. Med generell examen menas exempelvis kandidat och masterexamen. Yrkesexamen får du som till exempel som lärare, läkare, tandläkare, bibliotekarie och ingenjör.

De senaste etableringsrapporterna hittar du på UKÄ:s webbplats.

Var finns jobben?

De som har det lättast att få jobb av de yrkesutbildade är bland annat lärare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, tandläkare och sjuksköterskor.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns fliken "Arbetsmarknaden" som berättar mer om arbetsmarknaden för olika områden.

Till Hitta och jämför utbildningar

Utbildning ger andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

Sidan uppdaterades 2019-06-04