Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Lönestatistik

Lönestatistik – Hur mycket tjänar...?

På SCB:s webbplats kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken. Sedan kan du jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Lönestatistik på SCB:s webbplats

Genomsnittslön för olika utbildningsnivåer

År 2021 var den genomsnittliga månadslönen 37 100 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 24 900 27 000
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 26 800 31 500
Gymnasial utbildning, högst 2 år 29 900 34 300
Gymnasial utbildning, 3 år 29 500 33 700
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 34 100 39 400
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 40 300 47 700
Forskarutbildning 53 100 57 700

Snabba fakta om utbildning, jobb och dina pengar på SCB:s webbplats

Prognoser av behovet av högskoleutbildade

I en ny analys från 2021 bedömer Universitetskanslersämbetet den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

UKÄ:s prognoser av arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade 

Etablering på arbetsmarknaden

Anställningens relevans mäts i viss mån i den så kallade etableringsrapporten, som Universitetskanslersämbetet gör ungefär vartannat år.

Den definition av etablerad som används i rapporterna är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljningsåret en viss tid efter examen för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser därmed relativt väl etablerade individer. Individer som tillhör gruppen etablerade har haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetsliv.

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. Med generell examen menas exempelvis kandidat och masterexamen. Yrkesexamen får du som till exempel som lärare, läkare, tandläkare, bibliotekarie och ingenjör.

Etableringsrapporter på UKÄ:s webbplats

Var finns jobben?

De som har det lättast att få jobb av de yrkesutbildade är bland annat lärare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, tandläkare och sjuksköterskor.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns fliken "Arbetsmarknaden" som berättar mer om arbetsmarknaden för olika områden.

Hitta och jämför utbildningar

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör yrkesprognoser om vilka jobb som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt. Här hittar du hela topplistan.

Arbetsförmedlingens prognoser om jobb att satsa på

Kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning och arbetsmarknad

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört ett temaprojekt inom kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning och arbetsmarknad. Projektet avslutades 2020.

UKÄs temaprojekt och relaterade rapporter

Utbildning ger andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

Sidan uppdaterades 2023-01-16