Provpass 2 - diagram, tabeller och kartor (DTK) 2015-03-28