Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

1.kulmen
A lägsta punkt
B startskott
C mittpunkt
D slutskede
E höjdpunkt

3.ge upphov till
A intyga
B förändra
C orsaka
D uppmana
E tillåta

5.absurd
A ohållbar
B orimlig
C olämplig
D olustig
E osann

7.hysa
A behandla välvilligt
B ge en tillsägelse
C skämta med
D ge husrum åt
E passa upp

9.taktil
A som beror på ärftliga faktorer
B som avser känsel och beröring
C som beror på hormonpåverkan
D som avser ämnesomsättningen
E som beror på miljöpåverkan
2.verkningsfullt
A följdriktigt
B realistiskt
C arbetsamt
D effektivt
E konsekvent

4.skimning
A skuggning
B bortsortering
C kortbedrägeri
D genomlysning
E ytbehandling

6.ensemble
A föreställning
B solosång
C teatersalong
D instrument
E grupp

8.provokation
A utmaning
B förnedring
C hämnd
D motstånd
E hot

10.chimär
A liten häst
B inbillning
C kodat meddelande
D ljusfenomen
E elegant herre
Sidan uppdaterades 2016-05-31