KVANTITATIV DEL 1

 

DTK

Ekologisk odling av vårkorn
SCB (2009). Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden JO 16 SM 0902. Hämtat 2009-10-07 från http://www.scb.se/Statistik/JO/JO0608/2008A01/JO0608_2008A01_SM_JO16SM0902.pdf (länken underhålls ej)

Fanerozoisk berggrund
Calner, Mikael Löfgren, Anita (2006). Fanerozoisk berggrund utanför fjällkedjan. I: Andréasson, Per-Gunnar (red.). Geobiosfären – en introduktion. Lund: Studentlitteratur

Sveriges export av hyvlade trävaror
Skogsindustriernas webbplats. Hämtat 2006-03-03 från http://www.skogsindustrierna.org/

Lärare och forskare vid högskolan
SCB & Högskoleverket (2008). Universitet och högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2007. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden UF 23 SM 0801

 

KVANTITATIV DEL 2

 

DTK

Hushållens materiella standard 1975–2005
SCB (2005). Löpande statistik hämtad 2006-11-16 från http://www.scb.se (länken underhålls ej)

Transportolycksfall
Socialstyrelsen (2009). Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2008. Sveriges officiella statistik. Hälso- och Sjukvård

Handelsmannen Abraham Stenholms marknadsbesök
Layton, Ian (1982). En handelsmans död. I: Jonsson, Ingvar (red.). Geografi och samhällsplanering. Studier tillägnade Erik Bylund. Umeå universitet: Geografiska institutionen

Dagstidningarnas kulturmaterial under 1960-talet
Nilsson, Sven (1974). Kulturmaterialet i storstadspressen under 1960-talet. En deskriptiv innehållsanalys. Press och Litteratur 5. Lunds universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen

 

VERBAL DEL 1

 

LÄS

Skolagebra
Berggren, Per (2012). Algebra-sudoku. Nämnaren 2012:2

Bakläxa i Arbetsdomstolen
Iseskog, Tommy (2012). Ljög om arbetsbrist – får bakläxa av AD. Personal & Ledarskap 2012:1

Vårdcentraler och psykologer
Heinemann, Kajsa (2009). Majoriteten av alla vårdcentraler saknar psykologer. Psykologtidningen 2009:10

Förvildade hjärtan
Wahlström, Maria (2003). [Recension av Jenny Bergenmar] Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Tidskrift för litteraturvetenskap 2003:3

 

MEK

Ett centralt kapitel …
Svensson, Gert (2007). Vi förstår aldrig varandra helt. Dagens Nyheter 2007-12-28. Hämtat 2008-01-10 från https://www.dn.se/arkiv/insidan/vi-forstar-aldrig-varandra-helt-2/ (länken underhålls ej)

De tidiga avhoppen …
Stigzelius, Ursula (2011). Gott renommé men alltför många hoppar av. Campi. KTH:s personalnyheter 2011-12-14. Hämtat 2012-04-18 från http://campi.kth.se/gott-renomme-men-alltfor-manga-hoppar-av-1.276305 (länken underhålls ej)

Det var en tystlåten …
Larsson, Stieg (2006). Flickan som lekte med elden. Stockholm: Norstedts

Idag har det ena …
Höijer, Björn-Erik (1959). Högsommar. Stockholm: Bonniers förlag

Efter omkring tre …
LeffeD (2011). Orre. Djurparker iFokus 2011-12-12. Hämtat 2012-04-18 från http://djurparker.ifokus.se/articles/4ee561ead4ebea0517000b5e-orre

Begränsningsåtgärder inom …
Skog, Margareta, Almgren, Birgitta & Rising, Inger (2010). Etiska överväganden. Vårdhandbokens webbplats. Hämtat 2012-10-19 från http://www.vardhandboken.se/Texter/Fallprevention/Etiska-overvaganden/ (länken underhålls ej)

Naturalisterna drevs …
Graninger, Göran, Remgård, Arne & Tägil, Sven (1975). Historia i centrum och periferi. Studievägledning. Lund: Esselte Studium

Vi kan se spåren …
Svensson, Monica (2010). Vandring i Linnés anda. Biologen 2010:4 [Originaltexten lyder: ”Under vandringens första del är det mest kulturspåren som imponerar. Vi stannar upp och beundrar människors idoga arbete med att anlägga, erövra och utnyttja landskapet för produktion av djurfoder. Här uppe i Västerbotten dikade man myrar för att få slåtter av gräs, och flera områden med så kallade översilningsängar finns kvar. Allt för självhushållens hårda vardag.”]

Hans vision …
Madestrand, Bo (2010). Björn Elmbrandt: ”Stockholmskärlek. En bok om Hjalmar Mehr”. Dagens Nyheter 2010-03-13

I en uppföljningsstudie …
Vene, Elisabeth (2010). Usch för goda människor. Ny teknik 2010-10-05

 

VERBAL DEL 2

 

LÄS

Fritidshemmens roll
Gustafsson, Lars H (2012). [Recension av Malin Rohlin] Fritidshemmets historiska dilemman. En nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan. Pedagogiska magasinet 2012:2

Språk och kultur i vården
Osignerad (2012). Språk och kultur försvårar i vården. Sil 2012:6

Jan Lööfs serier
Reimerthi, Claes (2008). Jan Lööfs serier volym ett. Bild Bubbla 2008:3

Forskningsprojekt om kassava
Skogsberg, Markus (2006). Rikare skördar för fattiga bönder. Teknik vetenskap 2006:5

 

MEK

Eftersom oxytocinsystemet …
Johansson, Astrid (2009). Kerstin Duvnäs Moberg: ”Ibland är det ett helvete att vara först". Dagens Nyheter 2009-11-22. Hämtat 2009-11-23 från www.dn.se/livsstil/intervjuer/kesrtin-duvnäs-moberg-ibland-är-det-ett-helvete-att-vara-först/#Scen_1 (länken underhålls ej)

Det troliga är …
Fjæstad, Björn (2000). Ekonomi: Att förstå människors beslut. Forskning & Framsteg 2000:8

Årtusendets första sekunder …
Ingvarsson, Jonas (2010). Från bomb till virus. Dagens Nyheter 2010-06-22

Det dessa nya rön …
Månhusets vänner webbplats. Hämtat 2009-10-04 från http://www.manhusetsvanner.org/blogg.aspx?TagList1Tag=M%C3%A5nen (länken underhålls ej)

När de åtta …
Arborelius, Elisabet (2009). Folket underkänner nästan varannan präst. Dagens Nyheter 2009-04-23. Hämtat 2009-04-28 från www.dn.se/folket-underkänner-nästan-varannan-präst/#Scen_1 (länken underhålls ej)  [Originaltexten lyder: ”Vid utfrågningen den 19 mars av de åtta biskopskandidaterna nämndes inte vid något tillfälle betydelsen av en hög kvalitet på förrättningar, det vill säga dop, vigslar och begravningar. Tillgången till förrättningar är nämligen den främsta anledningen att vara medlem i Svenska kyrkan, vilket drygt en miljon stockholmare är.”]

Regeringen ____ också …
Osignerad (2012). Lärarlyft för särskolan. Specialpedagogik 2012:2

Inom primärvården …
Västerbottens läns landstings webbplats. Hämtat 2009-10-04 från http://www.vll.se/default.aspx?id=1456&refid=1405 (länken underhålls ej) [Originaltexten lyder: ”Under 2011 uppgick antalet skrivna recept inom primärvården på fysisk aktivitet till över 2 000. All legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept.”]

Lagen om ____ upphandling …
Sheppard, Helen (2011). Upphandlingar och ramavtal – konsekvenser för myndigheter och översättare. Facköversättaren 2011:5

Det är ytterligt …
Vibrosense Dynamics webbplats (2010). Vibrationsskador, Hand-Arm VibrationsSyndrom (HAVS). Hämtat 2012-10-19 från http://www.vibrosense.se/kunskapsbank/medicinsk-bakgrund/vibrationsskador-havs (länken underhålls ej)

Sidan uppdaterades 2020-10-13