Högskoleprovet finns anpassat för svagt synskadade och för gravt synskadade.

Vem är synskadad?

Personer med synskada ska styrka behov av anpassning genom intyg från syncentral.

Skicka intyget till universitetet eller högskolan

Senast sista anmälningsdag ska du mejla intyget till det universitet eller den högskola som du har anmält dig till. Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-pdf.

De dokument du skannar in ska vara original, alltså inga kopior. Om dokumentet är i färg, ska du skanna det i färg. 

Om du ska skriva ett anpassat prov utomlands, måste du mejla ditt intyg direkt till Universitets- och högskolerådet, på: HP-utland@uhr.se  Intyget ska vara UHR tillhanda senast sista anmälningsdag.

När du anmäler synskada får du information om du redan har ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Intygen lagras inte digitalt av UHR, men de kan vid behov sparas av provanordnaren.

Svagt synskadad

Du som har svag synskada gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Kom ihåg att du måste meddela det universitet eller den högskola som arrangerar provet på din ort följande saker:

  • Om du vill ha ditt prov uppförstorat till A3.
  • Om du vill ha med dina synhjälpmedel till provlokalen.

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov som pdf
Anvisningar för verbal del för anpassade prov som pdf

Gravt synskadad

Du som har grav synskada gör inte det ordinarie högskoleprovet. Istället skriver du ett speciellt framtaget högskoleprov. Du kan bara skriva provet på hösten. Tidigare har personer med grav synskada kunnat skriva provet max tre gånger. Från och med hösten 2018 är det möjligt att skriva provet varje år, men enbart under hösten.

Delprovet DTK ingår inte

Själva utformningen av provet är ungefär densamma men delprovet DTK ingår inte. Detta delprov innebär att man ska tolka diagram, tabeller och kartor. DTK är svårt att anpassa till punktskrift och DAISY. Istället får du fler frågor på de övriga delproven.

Punktskrift och DAISY

Högskoleprovet för gravt synskadade finns i två versioner, i punktskrift och i talboksformatet DAISY (digitalt anpassat informationssystem). Du har längre tid på dig att besvara frågorna än vid det vanliga högskoleprovet. Du har samma schema som dyslektiker och svagt synskadade (se broschyren nedan). Du tilldelas en egen provledare som för in dina svar i svarshäftet och hjälper dig med praktiska saker under dagen.

Anteckningshjälp 

Du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade har rätt att använda anteckningshjälp. Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet och inte heller nå internet. Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Anmälan via webben eller på annat sätt

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. Om du inte kan göra en webbanmälan ska du vända dig till det universitet/den högskola som anordnar provet på den ort där du vill göra det.

Anmälan till högskoleprovet

Annat sätt att anmäla sig - kontakta provanordnarna

Ange om punktskrift, DAISY eller båda i kombination

Du som har en grav synskada — kom ihåg att meddela provanordnaren om du vill göra provet i punktskrift eller i DAISY. Du kan också välja att använda både punktskrift och DAISY i kombination.

Öva på provet

Du kan öva på provet genom att höra av dig till ditt provanordnande lärosäte och beställa ett övningsprov. Du får då ett halvt prov att öva på (en kvantitativ del och en verbal del). Meddela om du vill ha övningsprovet i punktskrift eller i Daisyformat eller båda i kombination. 

 

Sidan uppdaterades 2018-07-05