Idrotten och hur den organiseras har förändrats. Föreningar på elitnivå har gått från att drivas ideellt till att bli moderna företag. Träning och hälsa har blivit mer populärt och hälsofrämjande arbete sker idag inom en rad olika sektorer. För att möta samhällets behov behöver idrotten fortsätta att förändras. I ljuset av klimatförändringar och Covid-19 är inte minst ett hållbarhetsperspektiv viktigt. Därför behövs du som vill jobba med att utveckla framtidens idrott. Programmet Sport management lär dig planera, organisera, leda och utveckla hållbar, hälsofrämjande och framgångsrik idrott inom organisationer, föreningar, myndigheter och företag. I början av utbildningen introduceras du till den svenska idrottskontexten och till vad hållbar sport management innebär. Därefter läser du ämnen som företagsekonomi, marknadsföring, ledarskap och projektledning inom idrott. Du får också en vetenskaplig skolning som utvecklar din förmåga att tänka kritiskt och gör dig rustad att följa kunskapsutvecklingen. Programmet innehåller även en internationaliseringstermin där du väljer mellan att studera vid ett utländskt lärosäte eller läsa de internationella kurser vi ger. Utbildningen innehåller tre perioder av verksamhetsförlagd utbildning där du tillsammans med en verksamhet som bedriver idrott får planera, genomföra och utvärdera ett projekt eller event. Detta upplägg gör att du får testa dina teoretiska kunskaper i praktiken, får inblick i den kontext du kommer att arbeta inom, samtidigt som du knyter kontakter med potentiella arbetsgivare. Utbildningen är treårig och leder till en kandidatexamen i idrottsvetenskap men de företagsekonomiska kurserna gör det möjligt att inom fyra år även ta en kandidatexamen i företagsekonomi.