Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Storytelling (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2023 Termin: VT2022 Termin: VT2022 Termin: VT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2019
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-09221 Anmälningskod, LNU-P4558 Anmälningskod, LNU-08001 Anmälningskod, LNU-P1272 Anmälningskod, LNU-06064 Anmälningskod, LNU-P8463 Anmälningskod, LNU-05096 Anmälningskod, LNU-04246 Anmälningskod, LNU-P5092 Anmälningskod, LNU-01564 Anmälningskod, LNU-P1942
Urvalsgrupp: APGR Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 17.75 Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 19.72 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.95 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.96 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.15 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.90 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 18.29 Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 19.67 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 19.80 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 20.12 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 20.55 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 20.37 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.