Som jurist jobbar du med att lösa juridiska problem, tolkar lagar och avtal. Du kan arbeta inom en rad olika områden inom både offentlig och privat sektor.

Om du väljer att utbilda dig till jurist får du tillgång till en bred arbetsmarknad och får möjlighet att arbeta inom statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer.

Som jurist kan du bland annat jobba inom:

 • bank
 • försäkringsbolag
 • fastighetsförvaltning
 • handel
 • industri
 • vård
 • utbildning
 • forskning
 • FN
 • EU
 • Europarådet
 • andra internationella organisationer

Vad ingår i juristens arbete

Juristens huvuduppgifter är att samla in, läsa och bearbeta juridiskt material så som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att hitta de rättsregler och tillämpningar som behövs för att lösa problemet.

Ofta presenteras lösningen både skriftligt och muntligt, därför är det bra om du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är också bra om du gillar att fördjupa dig i komplicerade texter. 

I juristyrket ingår det också att förhandla och företräda sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. Juristen kan företräda en privatperson, organisation eller en folkgrupp.

Det är också viktigt att kunna fatta beslut. Ofta har dessa beslut stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi. Att vara rådgivande är också en vanligt förekommande arbetsuppgift. Det kan till exempel gälla avtal eller tvister.

Utbildning till jurist

För att bli jurist måste du läsa Juristprogrammet som ges vid universitet och högskolor. Utbildningen är på 4,5 år (270 högskolepoäng) och leder till en juristexamen.    

Andra juridiska utbildningsprogram kan omfatta heltidsstudier på minst tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen.

På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år.

Kort om andra juristyrken

Advokat

Många tror att advokater oftast arbetar som försvarare i rättegångar. Men advokater kan göra mycket annat också, som att jobba med brottmål eller med affärsjuridisk rådgivning. Som advokat arbetar du på advokatbyråer och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor.

För att du ska få kalla dig advokat krävs att du är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Ett medlemskap förutsätter:

 • att du är bosatt i ett EES-land
 • har svensk juristexamen eller motsvarande utbildning från ett EES-land
 • gjort tre års praktik som jurist med goda omdömen
 • genomgått en advokatexamen

Det finns också vissa möjligheter att som svensk advokat arbeta i ett annat EU-land.

Domare

Domare arbetar med många olika frågor, allt från ekonomiska tvister till att besluta om fängelsestraff. Domaren leder rättegången med fokus på att få fram sanningen. Arbetet går ut på att lyssna till samtliga parter och ta del av bevisning så att domstolen slutligen kan fatta ett beslut.

Som domare kan du arbeta vid en allmän domstol eller vid en förvaltningsdomstol. Vissa arbetar även vid specialdomstolar, till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.

Ibland arbetar domaren även ute på fältet. Det kan till exempel vara så att man behöver besöka en brottsplats eller en fastighet som flera parter tvistar om. Syftet är att samla information om målet inför domen.

Sidan uppdaterades 2023-05-24