Vill du utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar? Vill du jobba med att förebygga psykisk ohälsa?

En psykolog arbetar både med att behandla och förebygga psykiska problem och sjukdomar. Samtidigt ingår det i arbetet att stödja, vägleda och motivera. Vissa psykologer arbetar också med att handleda och ge råd och stöd till personer som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress. Även personbedömning och urval i samband med rekryteringar ingår i psykologernas kompetensområde.

Stort intresse för människor krävs

Många gånger sker psykologens arbete i nära kontakt med anhöriga och med andra yrkesgrupper inom vården. Det är därför viktigt att du är bra på att beskriva dina bedömningar och ditt arbetssätt.

Du måste vara intresserad av människor, men också vara beredd på att möta människor som har det svårt. Det kommer att vara viktigt att du kan hålla din egen person och livssituation utanför arbetet och att inte ta med sig jobbet hem.

Arbetsområden för psykologer

Som psykolog kan du jobba inom alla sektorer i samhället. Här är några exempel på hur du kan arbeta som psykolog. Det finns också många andra möjligheter.

Psykolog inom sjukvården

Människor som drabbas av psykiska problem hamnar ofta hos sjukvårdens psykologer. Här behandlas även människor som lider av psykiska störningar eller sjukdomar. På sjukhuset arbetar du ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Psykolog i företag och organisationer

Idag finns det även psykologer i många företag och organisationer. Där kan du till exempel arbeta med att förändra och utveckla organisationen, med krishantering, rehabilitering, utbildning, rekrytering och arbetsmiljöarbete.

Psykolog i skolan

I skolan jobbar psykologer bland annat med barn och ungdomar som har svårt att följa undervisningen, svårt med det sociala samspelet eller är utsatta för mobbning. Psykologen ger även stöd till lärarna och ledningen, för att tillsammans utveckla skolmiljön så att den ger alla elever goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Psykolog inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten stöttar psykologen personalen i arbetet med svårare ärenden. Du kan också vara konsult där speciella kunskaper behövs.

Andra områden

Psykologer kan även jobba inom till exempel:

  • kriminalvården
  • Arbetsförmedlingen
  • försvaret
  • företagshälsovård
  • idrottsvärlden

Psykologprogrammet – för dig som vill bli psykolog

För att bli psykolog ska du läsa psykologprogrammet som ges vid universitet eller högskola. Programmet är på fem år (300 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och praktiska delar. I slutet av utbildningen håller du på egen hand i terapi med patienter under handledning.

Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom bland annat:

  • psykologisk teori
  • psykologisk behandling
  • psykologisk utredning
  • andra interventioner

Andra stora inslag i psykologprogrammet är vetenskapsteori och forskningsmetod.

Psykologlegitimation hos Socialstyrelsen

Efter fullgjord examen från psykologprogrammet krävs tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog. Därefter kan du ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. 

Sidan uppdaterades 2020-02-19