Vill du främja hälsa och förebygga sjukdom? Vill du ansvara för att medicinska behandlingar utförs på rätt sätt och för att patienter får den vård de behöver?

Sjuksköterskor arbetar på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Du kan till exempel jobba inom:

 • sjukhusvård
 • öppenvård/närvård/primärvård
 • barnhälsovård
 • vård av äldre
 • vård i hemmet
 • företagshälsovård
 • skolhälsovård

Att jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska har du många och varierande arbetsuppgifter. Du ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet och organiserar det så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle. Det betyder inte att det alltid är du som sjuksköterska som praktiskt utför arbetet, utan det kan även utföras av andra yrkesgrupper inom vården. Du arbetar både självständigt och i team med annan vårdpersonal, exempelvis dietister, kuratorer, läkare, sjukgymnaster och undersköterskor och alltid tillsammans med patienter och/eller närstående.

I arbetet som sjuksköterska ingår det även att sätta dropp, ge injektioner, fördela medicin och handleda samt utbilda studenter och andra i vårdteamet. Du kan också behöva göra bedömningar om en person behöver komma in akut eller kan vänta och boka en tid för ett senare besök.

Sjuksköterskans arbete innebär att förebygga för att främja hälsa genom hälsoupplysning och rådgivning.

Utbilda dig till sjuksköterska

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.  

Under sjuksköterskeprogrammet varvas teoretiska delar med verksamhetsförlagd utbildning, dvs. utbildning med praktiska inslag på plats i vården. Utbildningens huvudämne är vårdvetenskap och innehåller både teoretiska och kliniska kurser tillsammans med ett fördjupningsarbete. För att kunna arbeta som sjuksköterska efter slutförd utbildning måste du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Du kan också utbilda dig till röntgensjuksköterska och då jobba med både människor och teknik. Undersökningar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienterna.

Röntgensjuksköterskeprogrammet är också på 180 högskolepoäng. Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen för att få yrkestiteln legitimerad röntgensjuksköterska.

Vidareutbildning efter sjuksköterskeprogrammet

Efter din examen till sjuksköterska kan du som vill vidareutbilda dig inom olika specialistområden. Du sig kan då till exempel vidareutbilda dig till:

 • barnmorska
 • distriktssköterska

eller specialisera dig inom bland annat:

 • intensivvård
 • akutsjukvård
 • psykiatrisk vård
 • medicinsk vård
 • kirurgisk vård
 • vård av äldre
Sidan uppdaterades 2022-05-03