Vill du arbeta med människor, samhällsfrågor och sociala frågor? Då kanske socionom är yrket för dig! Här kan du läsa mer om yrket och hur du blir socionom.

Vad gör en socionom?

För att bli socionom måste du ha en examen från socionomprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på inriktningen men generellt så arbetar du med att förändra människors liv på ett positivt sätt. Som socionom möter du ofta människor i svåra och jobbiga situationer och skeenden i livet. Det är därför viktigt att du har stor kunskap i hur människor, grupper och samhället fungerar. Det är också viktigt med empati för den enskilda människan samtidig som du kan se helheten i ditt arbete.

Vanliga yrken för socionomer

De vanligaste yrkena för socionomer är:

 • socialsekreterare
 • biståndshandläggare
 • handläggare inom rehab eller LSS
 • behandlingsassistent
 • fältassistent
 • familjerådgivare
 • kurator på exempelvis skolor eller sjukhus
 • frivårdsinspektör

Socionomprogrammet ger dig en socionomexamen

Socionomprogrammet ges vid universitet eller högskola och är en yrkesförberedande utbildning på 3,5 år (210 högskolepoäng). Utbildningen leder fram till en socionomexamen. Därefter finns det påbyggnadsutbildningar till socionomprogrammet som är ämnesfördjupande och kan vara forskningsförberedande.

Socionomutbildningen innehåller bland annat ämnen som samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktik och fördjupande studier.

Socionomprogrammet kan ha olika inriktningar men vanligast är att utbildningen har en generell och bredare inriktning. Det finns socionomprogram med inriktning mot: 

 • äldre och handikappade
 • socialpedagogik
 • internationell inriktning
Sidan uppdaterades 2016-06-07