Vill du vara med och utveckla framtidens läkemedel eller förbättra vår användning av dem? Arbetsmarknaden för apotekare är bred.

Som apotekare kan du till exempel arbeta på apotek och sjukhus, på universitet med forskning, inom läkemedelsindustrin, landsting och myndigheter. Du har också mycket goda möjligheter att arbeta internationellt. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Här kan du läsa mer om vad apotekaryrket innebär beroende på var du väljer att jobba.

Att jobba som apotekare på apotek

Om du väljer att arbeta på ett apotek ingår det i dina arbetsuppgifter att hjälpa kunderna att hämta ut de läkemedel de behöver. Du ger också råd och information för att se till att det används på rätt sätt. Apotekare är de som har längst utbildning på ett apotek och fungerar därför ofta som stöd till andra yrkesgrupper i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Ibland ingår det i apotekarens arbetsuppgifter att utbilda annan apotekspersonal. Som apotekare kan du även ha övergripande ansvar för exempelvis läkemedelshantering och kvalitetsfrågor.

Att jobba som apotekare på sjukhusapotek

Du som väljer att arbeta som apotekare på ett sjukhusapotek kommer att arbeta nära personalen på sjukhuset. Du informerar sjukhuspersonalen om hur de använder och hanterar läkemedlen på ett säkert sätt. Du ansvarar även för logistiken av läkemedel på sjukhuset.

Som apotekare på ett sjukhus kan du också arbeta med forskning samt tillverkning av vissa läkemedel utifrån patienters behov. Så kallade kliniska apotekare arbetar tillsammans med läkare för att effektivisera enskilda patienters läkemedelsbehandling.

Att jobba som apotekare inom läkemedelsindustrin

Om du jobbar som apotekare inom läkemedelsindustrin kan du till exempel ansvara för tillverkningen av läkemedel eller arbeta som forskare på forsknings- och utvecklingslaboratorier. Du kan också arbeta med kliniska prövningar, att testa och registrera nya läkemedel, med kontakter gentemot myndigheter samt marknadsföring och försäljning.

Att jobba som apotekare på myndigheter

Som apotekare kan du också arbeta på myndigheter, främst Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Dessa har bland annat som uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apoteken. Läkemedelsverket har också en läkemedelsinformation för vården och allmänheten där många apotekare arbetar.

Andra arbetsområden

Det finns också arbetsområden utanför de farmaceutiska som du kan arbeta inom efter att ha tagit apotekarexamen. Detta kan till exempel vara inom livsmedels, kosmetika och kemiteknisk industri men även inom miljö och naturvård.

Utbildning till Apotekare

Apotekarprogrammet är på 300 högskolepoäng och omfattar fem års heltidsstudier. Studierna leder till en apotekarexamen, vilket är en yrkesexamen. I utbildningen ingår ett halvårs praktik på apotek.

När du har gjort klart din utbildning måste du ansöka om apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen krävs för att du ska få arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek.

Utbildningen är EU-anpassad vilket innebär att en svensk apotekarexamen även är giltig i övriga EU-länder. 

Vad innehåller apotekarprogrammet?

Under utbildningens gång får du en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. De teoretiska delarna varvas med praktiska moment så som laborationer och praktikperioder. Du får bland annat lära dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur olika läkemedel kan påverka varandra och hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar.

Apotekarutbildningen är forskarberättigande vilket betyder att du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen.

Sidan uppdaterades 2020-02-19