Arkitektyrket har många olika inriktningar. Vill du kanske jobba som byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt, planeringsarkitekt eller landskapsarkitekt?

Som arkitekt skapar du fungerande och tilltalande lösningar för byggnader, stadsdelar och miljöer i städer, samhällen och i naturlandskap. Under arbetets gång är det flera förutsättningar att ta hänsyn till som bland annat:

  • tekniska
  • ekonomiska
  • funktionella
  • estetiska
  • sociala
  • ekologiska

Vad gör en arkitekt?

En arkitekt ritar och beskriver miljöer av olika slag, allt från rum och byggnader till landskap och städer. Arkitektens arbete går ut på att kunna sammanväga en rad olika behov och krav och omsätta dessa till ett gestaltat förslag. Det är viktigt att kunna kommunicera både muntligt, skriftligt och visuellt eftersom du kommer att vara spindeln i nätet under tiden byggprojektet pågår.

Många arkitekter arbetar med byggnader men det finns också de som inriktar sig på inredning, utemiljö, planering, utredningar eller förvaltning. Det viktigaste arbetsredskapet är datorn och modellbordet. Utformade förslag presenteras i form av ritningar, texter och modeller, ofta i två- eller tredimensionell form.

Som arkitekt kan du arbeta på medelstora privata arkitektkontor eller konsultföretag. Att driva eget företag är också ganska vanligt och det finns även några få större arkitektföretag med hundra arkitekter eller fler. Närmare en tredjedel arbetar inom den offentliga sektorn, framförallt med planering och arkitektur i kommuner.

Förutom att arbeta som arkitekt finns det de som efter arkitektutbildningen jobbar med andra saker, till exempel inom design/formgivning, som lärare på högskolor, som forskare eller som utredare på olika myndigheter.

Utbilda dig till arkitekt

Om du vill blir renodlad arkitekt eller landskapsarkitekt omfattar utbildningen 300 högskolepoäng, det vill säga fem års heltidsstudier. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt är på 180 högskolepoäng (kandidatexamen) och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre år + två års studier. En termins eller ett års uppehåll under studierna för en längre praktikperiod är vanligt. Det är också många som väljer att åka på utbytesstudier i ett annat land under en period.

Arkitektutbildningen är uppbyggd kring projekt och undervisningen är till stor del problemlösningsbaserad. Utbildningen består också av ett antal ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap. På vissa inriktningar förekommer praktiska och konstnärliga övningar i verkstäder och ateljéer. Studieresor av olika slag både inom Sverige och ute i världen är ett återkommande inslag i många av utbildningarna.

Sidan uppdaterades 2018-07-04