Vill du jobba med försäljning av fastigheter? För att bli registrerad som fastighetsmäklare måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola.

Som mäklare förmedlar du affärsfastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och tomträtter. Du förmedlar kontakter mellan köpare och säljare och sköter förhandlingarna mellan de två parterna. När köparen och säljare är överens upprättar du kontraktet dem emellan.  Det är viktigt att skapa förtroende och att lyssna in samtligas behov.

Mäklarens arbetsuppgifter

Fastighetsmäklare ska ge sina kunder de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Mäklaren har vissa skyldigheter så som att kontrollera vem som äger fastigheten, ta fram fastighetsbeteckning, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Information sammanställs och ges vanligtvis till intresserade vid visning.

I mäklarens arbetsuppgifter ingår det också att annonsera efter köpare och att visa fastigheten för intresserade. I vissa fall får mäklaren också i uppdrag att hitta en viss fastighet eller bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa.

Som mäklare ska du vara inställd på obekväma arbetstider så som kvällar och helger eftersom du måste visa objekten när andra är lediga från sina jobb. Lönen är ofta helt eller delvis provisionsbaserad, vilket betyder att din lön styrs av hur många fastigheter du säljer och till vilket pris.

Fastighetsmäklare med inriktning mot en viss marknad

Fastighetsmäklare kan vara specialiserade på en viss marknad eller vissa typer av fastigheter som till exempel bostadsrätter. Det finns också de som specialiserar sig på att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar. Då är arbetet delvis säsongsbetonat.

Utbildning till mäklare

För att bli fastighetsmäklare måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola. Du måste också praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor.

Den teoretiska utbildningen ska vara inom områdena:

  • fastighetsförmedling
  • civilrätt
  • fastighetsrätt
  • skatterätt
  • ekonomi
  • byggnadsteknik
  • fastighetsvärdering

Utbildningen till mäklare ska, enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter, omfatta minst 120 högskolepoäng. Det finns fastighetsmäklarprogram på två år (120 högskolepoäng) som ger en högskoleexamen och på tre år som leder till en kandidatexamen. Det finns även möjlighet att läsa påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning och även kurser i enstaka ämnen.  

Jobb inom andra branscher

Det är inte alla som läser till fastighetsmäklare som sedan väljer att jobba som mäklare. En del väljer istället att jobba på till exempel på banker, fastighetsförvaltning, kommunala bostadsbolag och andra närstående fastighets- och bostadsrelaterade verksamheter.

Sidan uppdaterades 2016-08-16