Som ingenjör kan du jobba inom många olika branscher beroende på inriktning och utbildning. De flesta jobbar på något sätt med teknisk utveckling.

Som ingenjör kan du jobba inom många olika branscher beroende på vilken inriktning du har valt att specialisera dig inom och vilken utbildning du har läst. Gemensamt för ingenjörer är dock att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling.

Vad gör en ingenjör?

Som ingenjör kan du arbeta med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, leda byggprojekt och skapa nya sätt att kommunicera. Du kan jobba med lösningar som förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen, som gör produktionen mer miljövänlig samt kvalitetssäkrar produktionen och produkterna. En ingenjör kan också jobba med inköp, försäljning, marknadsföring och logistik.

Som ingenjör arbetar du ofta i projektform och det är inte helt ovanligt att du också är projektledare. Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan snarare att ha teoretiska tekniska och naturvetenskapliga kunskaper inom ett område. På ingenjörsutbildningen får du framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Samarbetsförmåga är en viktig egenskap då du samarbetar med kollegor, kunder, entreprenörer samt andra företag och myndigheter.

Ingenjören jobbar på små och stora företag, vid myndigheter och som egen företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsultföretag och erbjuder då sina tjänster till andra företag som saknar kompetensen.

Vad finns det för ingenjörsutbildningar?

Det finns två olika typer av ingenjörsutbildningar att välja mellan; högskoleingenjörsutbildning och civilingenjörsutbildning.

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsprogrammet är ett treårigt program på 180 högskolepoäng som leder fram till en högskoleingenjörsexamen. Förenklat kan man säga att utbildningen till högskoleingenjör är mer praktisk och en snabbare väg ut i arbetslivet, än vad civilingenjörsutbildningen är. Högskoleingenjörer ges också förutsättningarna att jobba med att utveckla och förbättra tekniker vi redan har.   

Civilingenjör

Civilingenjörsprogrammet är en femårig utbildning på 300 högskolepoäng som leder fram till en civilingenjörsexamen. Civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen än vad en högskoleingenjörsutbildning gör. Civilingenjörsexamen ger dig kunskaper att jobba med att planera och bestämma hur framtidens teknik ska se ut. En civilingenjör jobbar ofta i ledande funktioner som projektledare med ett helhetsperspektiv. Samtidigt kan civilingenjörer bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskapsområde.

Sidan uppdaterades 2016-06-28